ELEKTROIERĪCES UN DEGVIELAS PATĒRIŅŠ

  Jebkuras elektroierīces, kas barojas no automobiļa borta tīkla, spēj jūtami ietekmēt degvielas patēriņu, to jāatceras un tās nav velti jāizmanto.

  Degvielas patēriņš pieaug, paaugstinoties slodzei elektroķēdē. Eksistē tieša atkarība starp patērējamo jaudu un degvielas patēriņa pieaugumu. Vieglajiem automobiļiem katrs patērētais kilovats ir viens lieks patērēts degvielas litrs stundā.
auto ektroierices

  Degvielas patēriņu ietekmē patērētās strāvas jauda. Tas ir, jo mazāka slodze ģeneratoram, jo lielāka degvielas ekonomija. Mazāk izmantojiet jaudīgus patēriņa avotus. Tādi ir: kondicionieris, audiosistēma, sildītājs un sēdekļu apsildīšana, stiklu sildīšana, automātiskā loga stiklu nolaišana utt. Papildus iekārtas, ko pieslēdz ar piesmēķētāju, arī var patērēt daudz enerģijas.

  Jebkuras elektroierīces, kas barojas no automobiļa borta tīkla, spēj jūtami ietekmēt degvielas patēriņu, to jāatceras un tās nav velti jāizmanto.

  Patēriņu īpaši ietekmē jaudīgi strāvas patērētāji: automobiļu gaismas, kondicionieris, stiklu sildītāji, audiosistēmas, videoreģistratori, ledusskapji, kafijas vārītāji. Ieslēgts kondicionieris paaugstina degvielas patēriņu par 0,7-1,2 litriem
stundā, to jāiegaumē un pēc iespējas jāizmanto atvērts logs vai salona gaisa ventilators.

  Pat mūzika automobilī var lielā mērā paaugstināt degvielas patēriņu. Patēriņu var paaugstināt liels atskaņotāja skaļums, liela skaļruņu jauda, pastiprinātājs, sabvūfers u.c. Tāda kombinācija pat pie ieslēgta dzinēja spēj izlādēt akumulatoru, uzliekot nopietnu slodzi ģeneratoram, kas nav paredzēts tādai automobiļa borta tīkla slodzei.

  Jo vairāk enerģiju patērējošas ierīces ir ieslēgtas jūsu automobilī, jo lielāks būs degvielas patēriņš. Tāpēc jālieto tikai tās ierīces, kas patiešām ir nepieciešamas.

  Toties ekonomaizeri, borta dators un cita noderīga elektronika tikai palīdzēs samazināt degvielas patēriņu, informējot automobiļa vadītāju par degvielas tekošo un vidējo patēriņu.

ELEKTROIERĪCES UN DEGVIELAS PATĒRIŅŠ

baner udens

VISPĀRĒJIE PADOMI                   AKTIVĀTORS

SPIEDIENS RIEPĀS UN DEGVIELAS PATĒRIŅŠ