DARBĪBAS PRINCIPS

RUS    ENG    DE    LIT    LAT    RUS    EST

Paskaidrojumi skolas fizikas kursa līmenī

  Zināms, ka atoma elektroniem ir negatīvs lādiņš, bet atoma kodolam – pozitīvs lādiņš. Nonākot magnētiskajā laukā, elektrons pievelkas dienvidpolam (S), bet kodols – ziemeļpolam (N).

  Šķidrā degviela (benzīns, dīzeļdegviela, mazuts) ir dažādu naftas pārstrādes produktu maisījums (ogļūdeņraži). Katrai no degvielas sastāvdaļām ir savs ķīmiskais sastāvs, savas ķīmiskās un fizikālās īpašības, katrai sava uzbūve un molekulu lielums. Degvielas maisījuma vielu atšķirīga īpatnība – to molekulas ir nepolāras.

  Magnētiskajā laukā uz lādētām daļiņām iedarbojas Lorenca spēki (atcerieties no skolas laikiem „kreisās rokas likums” vai „urbja likums”)
Aktivator ierīcē magnētiskie lauki maina savu virzienu par 180 grādiem (att. pa kreisi).

MAGNITNIE-POLJA-AKTIVATORA MOLEKULI-V-AKTIVATORE

  Kodols (pozitīvi lādētā daļiņa) pievelkas N polam, bet elektroni (negatīvi lādētā daļiņas) tiecas pie S. Izejot caur mainīgajiem Aktivator magnētiskajiem laukiem, elektroni sāk grupēties pie S pola, bet kodoli pie N (att. pa labi).

  Jau sākas atomu svārstības molekulās par 180 grādiem un pašu molekulu svārstības. Tas ir, jau notiek pašu molekulu polarizācija. Šīs svārstības spēj uz īsu laiku sagraut vai mainīt saišu raksturu molekulās un saites starp pašām molekulām.

  Nonākot magnētiskajā laukā, gan elektrons, gan kodols maina savu kustības virzienu atkarībā no magnētiskā lauka spēka līnijām. Bet   Aktivator magnētiskā lauka spēka līniju virzienu maina par 180 grādiem.   Tātad gan elektroni, gan molekulas kodols arī maina savu virzienu par 180 grādiem. Un tādejādi 10 reizes (Aktivator komplektā ir 10 magnētiskie lauki).

  Kā Jūs domājat, kas notiks ar degvielas molekulu struktūru pēc tādas „šūpošanās”?

  Degvielas molekulas saitēm deformējoties un pārtrūkstot, molekulas ātrāk un vieglāk mijiedarbojas ar skābekli (oksidējas, sadeg).

  Šis molekulu stāvoklis saglabājas neilgi (20-30 minūtes). Pēc tam visas molekulārās saites atjaunojas un viss iegūst sākotnējo stāvokli.

 

 

 

MĀJU APKURE                 AKTIVĀTORS              DEGVIELAS PATERIŅŠ